თანამედროვე ტექნოლოგიები

VitrA Rim-EX

Rim-ex წრიული ჩარეცხვით უნიტაზი მაქსიმალურად წმენდის საშუალებას იძლევა. ეს ფუნქცია ხელს უშლის ჭუჭყის დაგროვებასა და გამრავლებას რთულად მისადგომ ადგილებში, ვინაიდან Rim-ex უნიტაზებს რთულად მისადგომი ადგილები აღარ აქვთ. შესაძლებელია მათი შერჩევა სხვადასხვა მოდელის მიხედვით აბაზანის დიზაინის გათვალისწინებით.